فیلم و تئاتر

جشنواره عکاسی عمومی

جهت ارسال اثر خود و شرکت در جشنواره کلید کنید

درباره جشنواره ها

جشنوارها جهت حمایت از هنرمندان , تولیدکنندگان و ایجاده  انگیزه رقابت هنری میان هنرمندان توسط مردم

و همچنین دیده شدن تمامی آثار و آشنا شدن بیشتر مردم با هنر و هنرمند

روش برگذاری

آثار تولیدی خود را به صورت آنلاین از طریق سایت یا اپلیکیشن میتوانید ارسال کنید که پس از داوری اولیه برای رای گیری به نمایش عموم گذاشته خواهدشد

 

جوایز : تمامی جوایز جشنواره ها در فراخوان مربوط اعلام شده است